Εκδήλωση για τις Πρώτες 1000 Επεμβάσεις Εμβολισμού

Τίτλος: Εκδήλωση για τις Πρώτες 1000 Επεμβάσεις Εμβολισμού

Ημερομηνία: 3 Νοεμβρίου 2007

Τόπος: Θεσσαλονίκη