1ο Διεθνές Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εμβολισμών

Τίτλος: 1ο Διεθνές Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εμβολισμών

Ημερομηνία: 2-6 Ιουλίου 2008

Τόπος: Χαλκιδική