7ο Ετήσιο Συμπόσιο, Μοσχεύματα στην Ορθοπαιδική

Τίτλος: 7ο Ετήσιο Συμπόσιο, Μοσχεύματα στην Ορθοπαιδική

Ημερομηνία: 5-7 Δεκεμβρίου 2008

Τόπος: Thraki Palace Hotel, Αλεξανδρούπολη