7η Αρθροσκοπική Ημερίδα

Τίτλος: 7η Αρθροσκοπική Ημερίδα

Ημερομηνία: 21 Φεβρουαρίου 2009

Τόπος: Αμφιθέατρο 424 Γ.Σ.Ν.Ε.