6ο Ιπποκράτειο Συνέδριο Αμφιβληστροειδή-Ωχρας-Υαλοειδούς

Τίτλος: 6ο Ιπποκράτειο Συνέδριο Αμφιβληστροειδή-Ωχρας-Υαλοειδούς

Ημερομηνία: 19 & 20 Μαρτίου 2010

Τόπος: Θεσσαλονίκη