Κοινό Συνέδριο Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου-Γόνατος

Τίτλος: Κοινό Συνέδριο Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου-Γόνατος

Ημερομηνία: 26-28 Νοεμβρίου 2010

Τόπος: Electra Palace Hotel, Θεσσαλονίκη