8η Αρθροσκοπική Ημερίδα

Τίτλος: 8η Αρθροσκοπική Ημερίδα

Ημερομηνία: 27 Φεβρουαρίου 2010

Τόπος: Αμφιθέατρο 424 Γ.Σ.Ν.Ε.