24ο Μετεκπαιδευτικό Περιφεριακό Σεμινάριο Κ.Ε.Ο.Χ.

Τίτλος: 24ο Μετεκπαιδευτικό Περιφεριακό Σεμινάριο Κ.Ε.Ο.Χ.

Ημερομηνία: 28-30 Μαΐου 2010

Τόπος: Ξενοδοχείο Xenia, Κομοτηνή