13η Ημερίδα ΣΕ.Δ.ΚΑ. "Μεταβολικά και Αιματολογικά Νοσήματα στην Ορθοπαιδική Πράξη"

Τίτλος:13η Ημερίδα ΣΕ.Δ.ΚΑ. "Μεταβολικά και Αιματολογικά Νοσήματα στην Ορθοπαιδική Πράξη"

Ημερομηνία: 14 Μαϊου 2011

Τόπος: Δράμα