Πρόκληση Ωοθυλακιορρηξίας και Διέγερση των Ωοθηκών

Τίτλος: Πρόκληση Ωοθυλακιορρηξίας και Διέγερση των Ωοθηκών

Ημερομηνία: 16-17 Δεκεμβρίου 2011

Τόπος: Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη