Η Συμμετοχή του Ορθοπαιδικού στα Προβλήματα της Βρεβικής και Παιδικής Ηλικίας

Τίτλος: Η Συμμετοχή του Ορθοπαιδικού στα προβλήματα της Βρεφικής και Παιδικής Ηλικίας

Ημερομηνία: 2 Απριλίου 2011

Τόπος: Αμφιθέατρο Νομαρχίας, Χαλκίδα