2ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς

Τίτλος: 2ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς

Ημερομηνία: 25-27 Φεβρουαρίου 2011

Τόπος: Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη