Εκπαιδευτική Διημερίδα για το Σακχαρώδη Διαβήτη

Τίτλος: Εκπαιδευτική Διημερίδα για το Σακχαρώδη Διαβήτη

Ημερομηνία: 13 &14 Οκτωβρίου 2012

Τόπος: Ξενοδοχείο Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη