7ο Ιπποκράτειο Συνέδριο Αμφιβληστροειδή-Ώχρας-Υαλοειδούς

Τίτλος: 7ο Ιπποκράτειο Συνέδριο Αμφιβληστροειδή-Ώχρας-Υαλοειδούς

Ημερομηνία: 16 & 17 Μαρτίου 2012

Τόπος: Αποθήκη Δ' Λιμάνι, Θεσσαλονίκη