Βλάβες Αρθρικού Χόνδρου Πρόληψη & Θεραπεία Σήμερα-Προοπτικές Αύριο

Τίτλος: Βλάβες Αρθρικού Χόνδρου Πρόληψη & Θεραπεία Σήμερα-Προοπτικές Αύριο

Ημερομηνία: 18 & 19 Μαΐου 2012

Τόπος: Κέντρο Αποκατάστασης "Αναβίωση", Δράμα