70 Χρόνια Οφθαλμολογικής Κλινικής ΑΠΘ-25 Χρόνια Τράπεζας Οθφαλμών

Τίτλος: 70 Χρόνια Οφθαλμολογικής Κλινικής ΑΠΘ-25 Χρόνια Τράπεζας Οθφαλμών

Ημερομηνία: 3 Νοεμβρίου 2012

Τόπος: Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη