10η Αρθροσκοπική Ημερίδα

Τίτλος: 10η Αρθροσκοπική Ημερίδα

Ημερομηνία: 3 Μαρτίου 2012

Τόπος: Αμφιθέατρο 424 Γ.Σ.Ν.Ε.