Αντιμετώπιση της Υπεργλυκαιμίας στο Νοσοκομείο

Τίτλος: Αντιμετώπιση της Υπεργλυκαιμίας στο Νοσοκομείο

Ημερομηνία: 8 Δεκεμβρίου 2012

Τόπος: Αμφιθέατρο 424 Γ.Σ.Ν.Ε.