Επικοινωνία, Τύπος, Επαγγελματικές Συναντήσεις, Δείπνα Υποψήφιου Βουλευτή

Τίτλος: Επικοινωνία, Τύπος, Επαγγελματικές Συναντήσεις, Δείπνα Υποψήφιου Βουλευτή

Ημερομηνία: Μάιος - Ιούνιος 2012

Τόπος: Θεσσαλονίκη