15η Ημερίδα ΣΕΔΚΑ "Παθήσεις και Κακώσεις του Χεριού"

Τίτλος: 15η Διημερίδα ΣΕΔΚΑ "Παθήσεις και Κακώσεις του Χεριού"

Ημερομηνία: 17 & 18 Μαΐου 2013

Τόπος: Κέντρο Αποκατάστασης "Αναβίωση", Δράμα

Πρόγραμμα: