Κοινά Προβλήματα Εσωτερικής Παθολογίας στον Ορθοπαιδικό Χειρουργικό Ασθενή

Τίτλος: Κοινά Προβλήματα Εσωτερικής Παθολογίας στον Ορθοπαιδικό Χειρουργικό Ασθενή

Ημερομηνία: 2 φεβρουαρίου 2013

Τόπος: Γ.Ν Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

Πρόγραμμα: