Η Ογκολογία στην Οφθαλμολογία σε Συνεργασία με την Οφθαλμολογική Κλινική της Λωζάνης

Τίτλος: Η Ογκολογία στην Οφθαλμολογία σε Συνεργασία με την Οφθαλμολογική Κλινική της Λωζάνης

Ημερομηνία: 22-23 Φεβρουαρίου & 12-13 Απριλίου 2013

Τόπος: Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ. (ΚΕ.Δ.Ε.Α.), Θεσσαλονίκη

Πρόγραμμα: