Εκπαιδευτικά Μαθήματα Ορθοπαιδικής Κλινικής Γ.Ν. Δράμας

Τίτλος: Εκπαιδευτικά Μαθήματα Ορθοπαιδικής Κλινικής Γ.Ν. Δράμας

Ημερομηνία: 30 Μαρτίου 2013

Τόπος: Δημοτικό Ωδείο, Δράμα

Πρόγραμμα: