7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης

Τίτλος: 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης

Ημερομηνία: 31 Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου 2013

Τόπος: Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη

Πρόγραμμα:

Α' Ανακοίνωση: