Αντιβιοτικά Ορθολογική Χρήση

Τίτλος: Αντιβιοτικά Ορθολογική Χρήση

Ημερομηνία: 8 Ιουνίου 2013

Τόπος: Αμφιθέατρο 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Πρόγραμμα: