32ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ.

Τίτλος: 32ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ.

Ημερομηνία: 9-11 Μαΐου 2013

Τόπος: Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη

Πρόγραμμα:

Α' Ανακοίνωση:

Β' Ανακοίνωση: