34ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο

Τίτλος: 34ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο

Ημερομηνία: 14-16 Νοεμβρίου 2014

Τόπος: Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη