Ινκρετινομιμητικά Φάρμακα στην καθημερινή Θεραπευτική Πρακτική του Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου ΙΙ

Τίτλος: Ινκρετινομιμητικά Φάρμακα στην καθημερινή Θεραπευτική Πρακτική του Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου ΙΙ

Ημερομηνία: 24 Μαΐου 2014

Τόπος: Αμφιθέατρο 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Πρόγραμμα: