Απεικόνιση του βυθού του οφθαλμού. Σημειολογία και ερμηνεία των εικόνων

Τίτλος: Απεικόνιση του βυθού του οφθαλμού. Σημειολογία και ερμηνεία των εικόνων

Ημερομηνία: 8 Νοεμβρίου 2014

Τόπος: Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ. (ΚΕ.Δ.Ε.Α.), Θεσσαλονίκη

Πρόγραμμα:

Για να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: www.apeikonisi.com