Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην Καθημερινότητά μας

Τίτλος: Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην Καθημερινότητά μας

Ημερομηνία: 1 Νοεμβρίου 2015

Τόπος: Capsis Hotel, Θεσσαλονίκη

Πρόγραμμα: