1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην Καθημερινή Κλινική Πράξη

Τίτλος: 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην Καθημερινή Κλινική Πράξη

Ημερομηνία: 16 Μαΐου 2015

Τόπος: Αμφιθέατρο 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Πρόγραμμα: