Προκλήσεις στην Αντιμετώπιση των Αθλητικών Κακώσεων

Τίτλος: Προκλήσεις στην Αντιμετώπιση των Αθλητικών Κακώσεων

Ημερομηνία: 21 Νοεμβρίου 2015

Τόπος: Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης