35ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο
Στοχεύοντας στην Οδοντιατρική Αριστεία

Τίτλος: 35ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο
Στοχεύοντας στην Οδοντιατρική Αριστεία

Ημερομηνία: 9-11 Οκτωβρίου 2015

Τόπος: Ξενοδοχείο Ρόδος Palace, Ρόδος

Για να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 35ο Οδοντιατρικό Συνέδριο