Σύγχρονες Τάσεις στην Εμφυτευματολογία

Τίτλος: Σύγχρονες Τάσεις στην Εμφυτευματολογίας

Ημερομηνία: 21 & 22 Οκτωβρίου 2016

Τόπος: 
21/10/2016
Galaxy Hotel, Ηράκλειο

22/10/2016
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

Πρόγραμμα:

Για να κάνετε εγγραφή πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: ΕΓΓΡΑΦΗ