1η Διημερίδα Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.
"Γ. Παπανικολάου"

Τίτλος: 1η Διημερίδα Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.
"Γ. Παπανικολάου"

Ημερομηνία: 29 & 30 Σεπτεμβρίου 2016

Τόπος: Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη

Α' Ανακοίνωση:

Πρόγραμμα:

Για να κάνετε εγγραφή πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: ΕΓΓΡΑΦΗ

Για να υποβάλλετε τις εργασίες σας πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ