Ενημερωτική, Εκπαιδευτική, Προληπτική Ημερίδα για το Σακχαρώδη Διαβήτη

Τίτλος: Ενημερωτική, Εκπαιδευτική, Προληπτική Ημερίδα για το Σακχαρώδη Διαβήτη

Ημερομηνία: 6 Νοεμβρίου

Τόπος: Capsis Hotel, Θεσσαλονίκη

Πρόγραμμα: