2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην Καθημερινή Κλινική Πράξη

Τίτλος: 2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην Καθημερινή Κλινική Πράξη

Ημερομηνία: 9 Απριλίου 2016

Τόπος: Αμφιθέατρο 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Θεσσαλονίκη

Πρόγραμμα: