Καθημερινότητα και Σακχαρώδης Διαβήτης

Τίτλος: Καθημερινότητα και Σακχαρώδης Διαβήτης

Ημερομηνία: 12 Νοεμβρίου 2017

Τόπος: Capsis Hotel, Θεσσαλονίκη

Πρόγραμμα: