Αυτοέλεγχος στο Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου I:
Νέα Τεχνολογία Συνεχούς Παρακολούθησης Γλυκόζης

Τίτλος: Αυτοέλεγχος στο Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου I:
Νέα Τεχνολογία Συνεχούς Παρακολούθησης Γλυκόζης

Ημερομηνία: 14 Μαΐου 2017

Τόπος: Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα: