Ημερίδα
Τι έχει αλλάξει στη Θεραπεία του Καρκίνου του Παγκρέατος

Τίτλος: Ημερίδα
Τι έχει αλλάξει στη Θεραπεία του Καρκίνου του Παγκρέατος

Ημερομηνία: 16 Σεπτεμβρίου 2017

Τόπος: Hotel Nikopolis, Θεσσαλονίκη

Πρόγραμμα: