Διαβαλκανική Ημερίδα
"Υπερθερμία: Ατοξική θεραπεία κατά του καρκίνου"

Τίτλος: Διαβαλκανική Ημερίδα
"Υπερθερμία: Ατοξική θεραπεία κατά του καρκίνου"

Ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2017

Τόπος: Αίθουσα Μ. Αναγνωστάκης, Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Για περισσότερες πληροφορίες:
Υπερθερμία

Φόρμα Εγγραφής:
Φόρμα Εγγραφής

Δελτίο Τύπου: