1ο F.A.M.E. Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο
Μπορεί η Λογιστική Επιστήμη να διασφαλίσει την Βιωσιμότητα του πλανήτη;

Ανακοίνωση: Το 1ο F.A.M.E. Ετήσιο Συνέδριο αναβάλλεται μέχρι να ανακοινωθούν οι νέες ημερομηνίες

Τίτλος: 1ο F.A.M.E. Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο
Μπορεί η Λογιστική Επιστήμη να διασφαλίσει την Βιωσιμότητα του πλανήτη;

Ημερομηνία: ---

Τόπος:Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου, Πρέβεζα

Για να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 1fameglobalsociety.gr