4η Ημερίδα Ρευματολογικού Τμήματος 424 Γ.Σ.Ν.
Κρυσταλλογενείς Αρθροπάθειες από τη Θεωρία στην Πράξη

Τίτλος: 4η Ημερίδα Ρευματολογικού Τμήματος 424 Γ.Σ.Ν.
Κρυσταλλογενείς Αρθροπάθειες από τη Θεωρία στην Πράξη

Ημερομηνία: 10 Μαρτίου 2018

Τόπος: Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα: