9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.

Τίτλος: 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.

Ημερομηνία: 12-13 Οκτωβρίου 2018

Τόπος: Capsis Hotel, Θεσσαλονίκη