Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας
"Καρδιακή Ανεπάρκεια - Δυσλιπαιδιμία - Αρτηριακή Υπέρταση"

Τίτλος: Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας
"Καρδιακή Ανεπάρκεια - Δυσλιπαιδιμία - Αρτηριακή Υπέρταση"

Ημερομηνία: 12-14 Δεκεμβρίου 2018

Τόπος: Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, Αθήνα