37ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ.

Τίτλος: 37ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ.

Ημερομηνία: 12-14 Απριλίου 2018

Τόπος: Hotel Nikopolis, Θεσσαλονίκη

Α΄Ανακοίνωση:

Πρόγραμμα:

Για να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: otemath2018