10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών και Λοιμώξεων

Τίτλος: 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών και Λοιμώξεων

Ημερομηνία: 30 Νοεμβρίου- 2 Δεκεμβρίου 2018

Τόπος: Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη

Α' Ανακοίνωση: