Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην Καθημερινή Κλινική Πράξη

Τίτλος: Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην Καθημερινή Κλινική Πράξη

Ημερομηνία: 8 Ιουνίου 2018

Τόπος: Αμφιθέατρο 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Θεσσαλονίκη

Πρόγραμμα: