Οξεία Νεφρική Βλάβη

Τίτλος: Οξεία Νεφρική Βλάβη

Ημερομηνία: 12-13 Απριλίου 2019

Τόπος: Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα

Πρόγραμμα: