Ξεκλειδώνοντας τον Καρκίνο του Πνεύμονα
Προσαρμόζοντας τη Θεραπεία στη Βιολογία

Τίτλος: Ξεκλειδώνοντας τον Καρκίνο του Πνεύμονα
Προσαρμόζοντας τη Θεραπεία στη Βιολογία

Ημερομηνία: 16 Φεβρουαρίου 2019

Τόπος:Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α), Θεσσαλονίκη

Πρόγραμμα: